Thiết kế web Flash cao cấp

Web flash cao cấp : Thiết kế Microsite cho các Thương hiệu lớn trong các chiến dịch Marketing cho dịch vụ hay sản phẩm. Các web trình diễn cần sự ấn tượng bằng các thể hiện Multimedia đa phương tiện và tương tác với người dùng thông qua Social media.