Thiết kế web siêu ứng dụng

Vinalink đã cung cấp các giải pháp hàng đầu cho các ứng dụng web thông minh, tương tác như :

+ Thiết kế website Đấu giá ngược : Daugia247.vn
+ Thiết kế website Chia sẻ Video và video broadcast : Thethao24.tv
+ Hệ thống website đào tạo trực tuyến Nội bộ cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt nam VNPT
+ Website bán thiết bị ADSL, cable quang cho Bưu điện Hà Nội
+ Hệ thống web Bất động sản
+ Hệ thống web giải trí Thiên Đường Bảo Sơn
+ Hệ thống web cổng thông tin cho Ủy ban Nhân dân các Thị xã và thành phố