The Blog

Hiệu ứng Flash đặc biệt cho khuôn mặt

Sản phẩm Flash dành cho chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu “càng đơn giản càng tốt”. Flash trên website này biểu diễn một khuôn mặt đàn ông với gần 800.000 sắc thái khác nhau. Bạn dùng chuột bấm vào khuôn mặt để tạo ra các biểu cảm hình ảnh khác nhau + Bấm bên cạnh để chuyển các khuôn mặt thành những con người khác nhau