Liên hệ

59 Hang chuoi Str., Hai Ba Trung district , Hanoi, Vietnam
Tel : (844) 39726747 – Fax : (844) 39726746
Mobile : 84.953384090 (Mrs Huyen)
Email : vinalink@gmail.com
Website : http://www.thietkeweb.vn

Văn phòng Vinalink tại Đà Nẵng
Tầng 5 – Tòa cao ốc 74 Bạch Đằng – Hải Châu – TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.381.5898

No. 49 I Alley 122/41 I Lang Str., I Dong Da Dist.,
Hanoi I Vietnam
Phone: +844 39723 725 I Fax: +844 39723 727
Email: office@IntelGlobal.net
Website: www.VietBiz24.com I www.VietPr24.com