The Blog

Một số khách hàng tháng 12/2010

Danh sách 20 khách hàng thiết kế web do Vinalink thực hiện tháng 12/2010 như Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội – HUD, Tập đoàn AAI chuyên sản xuất Máy bay của Mỹ, Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội (UNIMEX Hà Nội), Viện đào tạo Bất Động sản Hà nội, Tập đoàn Housing Group, Chuyên trang Thương mại điện tử Khuyến mãi36 5 ngày…

Xem chi tiết giao diện bên dưới

Clients

Vinalink web design clients layout, Mau thiet ke web do Vinalink thiet ke trong thang 10/2010

[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_bross.jpg]Bross International co
Bross International co - Design 2010 by Vinalink media
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_vietnamquartzstone.jpg]Vietnam Quart Zone
Vietnam Quart Zone company and design 2010 by Vinalink Media
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_vietducautomatic.jpg]Vietduc Automatic Company LTD
Vietduc Automatic Company LTD and design 2010 by Vinalink Media
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_anhanh.jpg]Anh Anh English Training Club - Flash intro
Anh Anh English Training Club - Flash intro and full PHP code - Design by Vinalink in 2010
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_gkcompany.jpg]GK company website
GK Company based on Interior design
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_hanoihostel.jpg]Hanoi Hostel Website
Hanoi Hostel Website based on Drawing style, design by Vinalink
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_hud.jpg]HUD - Hanoi Urban and development Corp
HUD - Hanoi Urban and development Corp - design by Vinalink
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_khuyenmai365.jpg]Khuyen Mai 365
Ecommerce website (B2C) website portal by Vinalink
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_newland.jpg]Newland co
Newland co
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_viendaotaobds.jpg]Thiet ke web bat dong san
Thiet ke web bat dong san cua Vien dao tao bat dong san thuoc Housing Group
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_unimex-hanoi.jpg]Unimex hanoi website
Unimex hanoi website , designed by Vinalink in 2010
[img src=http://thietkewebcaocap.vn/wp-content/flagallery/clients/thumbs/thumbs_aai.jpg]AAI - Grant US company website
AAI - Air Plain producer based in American , design by Vinalink